Ana sayfa Gezilecek Yerler Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

17
0
Topkapı Sarayı, İstanbul
Topkapı Sarayı

Osmanlı imparatorluğunun yaklaşık 400 yıl yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı tarihi önemi nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti kendisine çekmekte.  Hem tarihi ve mimari değeri hem de eşsiz güzellikteki İstanbul manzarası ile Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul gezilecek yerler listesinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Topkapı Sarayı Tarihi

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in emriyle 1460 yılında Topkapı sarayının yapımına başlanmış ve 1478 yılında sarayın inşası bitmiştir.  1478 yılında Fatih Sultan Mehmet ile kullanıma başlanan saray, 1853 yılında Sultan Abdülmecid döneminde Dolmabahçe Sarayına taşınana kadar 375 sene  hem padişahların yaşadığı bir yer ve hem de Osmanlı Devletinin idare merkezi olmuştur.   Yerel halk tarafından sarayın ismi, sarayın dışında fetih sırasında kullanılan devasa topların sergilenmiş  olmasından dolayı Topkapı Sarayı olarak adlandırılmıştır.

İstanbul yarımadasının ucunda Sarayburnu’ndaki tepenin üstünde, kuzeyde Haliç’e, güneyde Marmara Denizi’ne, kuzey doğuda Boğaz’a hakim olan Topkapı sarayı, 700.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur.

Dolmabahçe Sarayına Taşınma

Sultan Abdülmecit’in İstanbul Boğazında Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırması ile hanedan 1853 yılında Topkapı Sarayından Dolmabahçe sarayına taşınmışlardır.  Ülkenin idaresi de bu tarihten itibaren Dolmabahçe Sarayından yapılmıştır.

Topkapı Sarayı Müze Oluyor

Osmanlı hanedanının Dolmabahçe Sarayı’na taşınması ile işlevi azalan Topkapı Sarayı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra 1924 yılında müze haline getirilerek ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzesi olan Topkapı Sarayı Müzesi ülkemizin en çok ziyaret edilen müzelerinin başında geliyor.

Topkapı Sarayı Bölümleri ve  Bab-ı Hümayun

Topkapı Sarayı, 4 avlu ve harem olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Alay Meydanı, Divan Meydanı,  Enderun avlusu, Sofa-ı Hümayün ve Harem olmak üzere beş bölümden oluşan Topkapı Sarayına ilk giriş Bab-ı Hümayun kapısından yapılıyor.

Topkapı Sarayı Müzesi’nin ana giriş kapısı Sultanahmet meydanına açılan; “Bab-ı Hümayun” dur. Kapının sağ tarafında III. Ahmet Çeşmesi yer alıyor. Sarayın ilk giriş noktası olan Bab-ı Hümayun’dan giriş ücretsizdir.

Topkapı Sarayı Birinci Avlu (Alay Meydanı)

Bab-ı Hümayun kapısından geçtikten sonra Topkapı Sarayı’nın Alay Meydanı da denilen birinci avlusuna girilir. Birinci avluda  güzel bir park,  Aya İrini Kilisesi, Darphane-i Amire, Deavi Kasrı, Enderun Hastanesi, Has Fırın, Arkeoloji Müzesi ve ikinci avluya geçilen Babüsselam Kapısı yer alır. Aya İrini Kilisesi dışında birinci  avluyu gezmek ücretsizdir.  Aya İrini Kilisesi ise ücretli olarak gezilmektedir (Giriş ücreti 2018 yılı için 20 TL’dir).

Aya İrini Kilisesi:  İstanbul’un ilk kilisesi olan Aya İrini Kilisesi, M.S. 330’lu  yıllarda inşa edilmiş ve o tarihten beri fazla bir değişikliğe uğramadan orijinalliğini korumaya devam etmiştir.  Aya İrini adı, “Kutsal Barış” anlamına gelen Hagia Eirene (Aziz İren) isminden gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet ve daha sonraki padişahlar bu kiliseyi silah ve ganimet deposu olarak kullanmış, 1869 yılında ise Aya İrini Müze-i Hümayun(Sultanın Müzesi) olmuş. Günümüzde ise çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Deavi Kasrı ise halkın dilekçelerini Saraya ulaştırdığı yerdi. Birinci avludan ikinci avluya geçiş kapısı ise iki kuleli yapı olan Babüsselam Kapısıdır.

Topkapı Sarayı  İkinci Avlu (Divan meydanı)

Babüsselam’dan geçince Divan Meydanı denilen  ikinci avluya geçilmekte. Divan Meydanı, Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi ve tören alanıydı. Bu alanda, yabancı ülke elçi kabulleri, yeniçerilerin maaş dağıtım töreni, padişahların tahta çıkışı ve cenaze törenleri yapılmakta idi.   Babüsselam Kapısından yalnızca padişah ve sarayda çalışanlar geçebilirdi.  Ayrıca bu kapıdan atıyla sadece padişah geçebilirdi. Babüsselam Kapısının önünde fotoğraf çekilmek Topkapı Sarayı gezisinin güzel bir anısı olacağı unutulmamalıdır.

Babüsselam, İstanbul
Babüsselam

İkinci avlunun sol tarafında; Harem, Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Adalet Kulesi, Divan-ı Hümayun/Kubbealtı, Has Ahır, Hazine Binası/Silah Sergi bölümü var. İkinci avlunun sağ tarafında ise, saray mutfakları bulunuyor.

Adalet Kulesi/Adalet Kasrı:  Fatih Sultan Mehmet döneminde bir kule-köşk olarak yaptırılmış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yenilenmiş ve Sultan Abdülaziz döneminde bugünkü yüksek ve sivri külahlı görünümünü kazanmıştır. Beş katlı olan kule, padişahın şehri, sarayı ve özellikle kafesli odasıyla  divan toplantılarını izlemesi için inşa edilmiştir.

Divan-ı Humayun (Kubbealtı):  Devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun (Kubbealtı)  bu alandaki en önemli yapı konumunda. Divan-ı Hümâyun üyeleri (sadrazam, kubbealtı vezirleri, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, …… vb) haftanın dört günü toplanırdı. Bu toplantılarda devletin siyasi, idari, mali, örfi işleri ile halkın önemli sorunları görüşülürdü. Divan toplantıları, sadrazam başkanlığında vezirler ve katipler ile burada yapılırmış. Osmanlı padişahları Kubbealtı’nda yapılan toplantılara katılmazmış. Adalet Kulesi’nde Divan-ı Hümayun’u gören bir odanın kafesli penceresinin arkasından toplantıları izlerlermiş.

Divan-ı Hümayun ve Adalet Kulesi, İstanbul
Divan-ı Hümayun ve Adalet Kulesi

Saray Mutfakları:  Fatih Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 20 bacalı saray mutfakları, ikinci avlunun hemen sağ tarafındadır. Padişah, Enderun ve Harem halkına hizmet veren saray mutfakları II.Avlu’ya Kiler-i Amire, Has Mutfak ve Helvahane kapıları ile açılır. Mutfakların bir bölümü; eskisi gibi muhafaza edilmiş, diğer bölümlerde ise; Çin, Japon ve Avrupa porselenleri, gümüş eşyaları ve cam eşyaları sergileniyor.

Divanın Hazinesi ve Zülüflü Baltacılar Ocağı:  Günümüzde silah sergisi olarak kullanılan yerde Divanın hazinesi vardı. İkinci avluda saray işinden sorumlu kişilerin durduğu Zülüflü Baltacılar Ocağı  (temizlik, haberleşme, lojistik birimi) da bulunuyor.

Topkapı Sarayı Üçüncü Avlu (Enderun Avlusu)

Babüssaade Kapısı:  İkinci avluyu  üçüncü avluya bağlayan kapı Babüssaade Kapısı (Saadet Kapısı) dır. Enderun avlusu da denilen üçüncü avluda Arz Odası,  Hazine Odaları, Has Oda, Kutsal Emanetler Dairesi, III.Ahmed Kütüphanesi, Enderun Saray Okulu ve saray okuluna ait koğuş ve yapılar bulunur.

Padişahı temsil eden Babüssaade Kapısı önünde bayramlaşma, cülus, arife divanı adı verilen tören veya olağanüstü hal toplantıları yapılırdı. Bu gibi olaylar dışında padişah bu kapıdan ikinci avluya geçmez, sembolik olarak padişah evinin kapısı olan Babüssaade Kapısı her daim kapalı tutulurmuş.

Babüssaade, İstanbul
Babüssaade Kapısı

Arz Odası:  Babüssaade’nin tam karşısında Arz odası yer alır. Arz Odası, padişahların yabancı devlet elçilerini huzura kabul ettiği, sefere çıkan komutanlara Sancak-ı Şerif’i törenle verdiği, devlet büyüklerini ve ulemayı kabul ettiği yerdi.

Hırka-i Saadet Dairesi ve Kutsal Emanetler:  Has Oda, Fatih Sultan Mehmed döneminde padişahların Enderun Avlusundaki özel dairesi olarak yapılmış ve padişahların günlük devlet işlerini gördükleri yer olmuştu. Sultanlar; Dolmabahçe Sarayına taşınınca, Has Oda, Mukaddes Emanetlere ayrılmış, adı da “Hırka-i Saadet Dairesi” olmuş.

Yavuz Sultan Selim’in, 1517 yılında Mısır’ı fethi ve Halife olmasından itibaren 19.yüzyıl sonlarına kadar saraya getirilen İslam dünyasının kutsal emanetleri, o tarihten günümüze kadar, sarayda bulunuyor.

Has Oda, içerisinde saltanat tahtını  ve Hırka-i Saadet‘i barındırıyor.  Mukaddes Emanetler Dairesinde; Hz. Muhammed’in hırkasısakalı, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, ayak izlerimektuplarıoku ve kılıcı yer almaktadır. Bunların dışında ayrıca Hz. Musa’nın asası, Hz.Davud’un kılıcı, Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Yusuf’un cübbesi, dört halifeye ait kılıçlar bulunmaktadır.

Fatih Köşkü (Enderun Hazinesi):  Birinci avlunun sağ tarafında sonradan hazine haline getirilmiş müzenin en popüler bölümlerinden biri olan Fatih Köşkü (Enderun Hazinesi) var.  4 salon halindeki bu bölümde zengin hazineler ve sultan kostümleri sergileniyor. Bu hazineler; mücevherler, zümrütler, elmaslar, Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri, saf altından yapılmış şamdanlar, saltanat tahtları, osmanlı nişanları ve padişah elbiseleri bulunuyor.

Hazine Dairesinde bulunan Kaşıkçı Elması 86 karattır ve dünyada en çok bilinen 22 elmas arasındadır. Kaşıkçı Elması, etrafını saran 49 adet pırlanta sayesinde yıldızlarla çevrili dolunayı andırır. Hazine Dairesinde bulunan bir diğer önemli eser dünyanın en değerli hançeri olarak kabul edilen “Topkapı Hançeri (Dört Zümrütlü Hançer)”dir.  1964 yapımı Topkapı filminde, hançer etrafında geçen hırsızlık senaryosundan dolayı Topkapı Hançeri olarak anılmaya başlanmıştır. Hançerin kabzası üzerinde 3 zümrüt taş, kabzanın en üst kısmındaki kapak üzerinde tek parça bir zümrüt taş ve hançerin en tepesinde London marka saat bulunur.

III. Ahmed Kütüphanesi (Enderun Kütüphanesi):  Arz odasının hemen arkasında avlunun ortasında III. Ahmed Kütüphanesi var.   Enderun Saray Okulu’nda eğitim gören iç oğlanları için vakıf kütüphanesi olarak, Sultan III. Ahmed tarafından yaptırılmıştır. Enderun avlusunda yer aldığı için “Enderun Kütüphanesi” olarak da anılır.  Kütüphanenin en ilginç eşyalarından biri de, Sultanahmet Camisinin temel atma töreninde kullanılan kazma dır.

Güneş Saati:  Topkapı  Sarayının bahçesinde Has Oda Dairesi’nin ön tarafında yer alan güneş saati namaz vakitlerinin belirlenmesi için Fatih Sultan Mehmed döneminde yapılmıştır.

Padişah Portreleri ve Resim Koleksiyonu:  Bu bölümde Sultan I.Osman’dan başlayarak, son padişah Vahdettin’e kadar Osmanlı Sultanlarının yağlı boya portreleri sergileniyor.

Seferli Koğuşu/Padişah Elbiseleri:  Enderun avlusunun sağ tarafında bulunan Seferli Koğuşu günümüzde  padişah elbiselerinin sergilenmesine ayrılmış.  Burada, Fatih’ten başlayarak Sultan V.Mehmet Reşat’a kadar uzanan döneme ait padişah elbiseleri sergileniyor.

Topkapı Sarayı Dördüncü Avlu (Lale Bahçeleri ve Sofa-i Hümayun)

Üçüncü avludan sarayın dördüncü ve son avlusuna  geçerken kapı yoktur.  3 ayrı aralıktan geçilebilir.   Topkapı Sarayı’nın dördüncü avlu bölümü, lale ve çiçek hahçeleri ile Sofa-i Hümâyûn adı verilen teras ve köşklerden  oluşmaktadır.  Dördüncü avlunun sol tarafında Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Sünnet odası, İftariye Kameriyesi bulunurken sağ tarafında  Mecidiye Köşkü, Esvap Odası ve Sofa Camisi  bulunmaktadır.

Mecidiye Köşkü önünde yer alan terastan İstanbul Boğazı, Haydarpaşa ve Adalar manzarası görülmekte, Bağdat Köşkü ve İftariye Kameriyesi terasından  Haliç manzarası görülmektedir.  Buralar Topkapı Sarayı gezisinde  en çok resim çekilen selfi yapılan yerlerdir.

Topkapı Sarayı’nın dördüncü bölümünde İstanbul Boğazı  ve Marmara Denizi manzaralarına karşı  müze ziyaretçilerinin lezzetli yemekler yiyebileceği  ve osmanlı şerbeti içebileceği “Topkapı Sarayı Konyalı Lokantası” bulunmaktadır.

Bağdad Köşkü:  Bu köşk Sultan IV.Murad tarafından Bağdad’ın ele geçirilmesi anısına  1639 yılında yaptırılmıştır. 17.yüzyıla tarihlenen çinileri, sedef ve bağa işlemeli dolap ve pencere kapakları, kubbe süslemesi ile dikkat çeken bu yapı klasik saray mimarisinin son örneklerindendir. 18.yüzyıl ortalarından itibaren Has Oda Kitaplığı olarak kullanılmıştır. Bağdad Köşkü Kitaplığı, Topkapı Sarayı müzeye dönüştürüldükten sonra Saray Kütüphanesi koleksiyonuna dahil olmuştur.

Bağdat Köşkü ve İftariye Kameriyesi, İstanbul
Bağdad Köşkü ve İftariye Kameriyesi

İftariye Kameriyesi (Mehtaplık):  Sultan İbrahim döneminde, 1640 yılında yapılmıştır. Ramazan aylarında padişahların burada iftar etmelerinden dolayı  iftariye adını almıştır. Bağdat Köşkünün önündeki seyir terası ve iftariye kameriyesi; Haliç ve Galata’nın eşsiz güzelliğinin  seyredilebileceği ve fotoğraf çekilebileceği güzel yerlerden biridir.

Revan Köşkü:  Sultan IV.Murad’ın revan seferi ve zaferi anısına 1635-1636 yıllarında yaptırılmıştır. Padişahların sarıklarının bu odada korunması nedeniyle, sarık odası olarak da anılır. Sekizgen planlı, tek bir odadan ibaret. Mermer kaplama dış cephesi ve 17.yüzyıl çinileriyle dikkat çeken köşk, klasik osmanlı mimarisinin son örneklerindendir. 1733 yılında sultan I.Mahmud’un vakfettiği kitaplarla has oda kitaplığı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Mecidiye Köşkü:  Topkapı Sarayına en son yapılan yapıdır.  Sultan Abdülmecid tarafından 1859 yılında mimar Serkis Balyan Kalfa’ya yaptırılmıştır. Köşke Sultan Abdülmecid’e atfen Mecidiye Köşkü denmektedir.  Padişahların Dolmabahçe Sarayı’nda ikamet etmeye başlamasından sonra, padişahlar cülus, Hırka-ı Saadet ziyareti için geldiklerinde bu köşkte dinlenmişlerdir.

Topkapı Sarayı, Harem 

Arapça “herkesin girmesine izin verilmeyen yer” anlamına gelen harem, müslüman ülkelerde mahrem aile yaşantısını tanımlar. Harem’de günümüzde, yaklaşık 300 oda, 9 hamam, 2 cami, 1 hastane 1 çamaşırlık ve çok sayıda koğuş bulunur. Topkapı Sarayı Harem Dairesi, padişah, valide sultan, padişah kadınları, çocukları, kız ve erkek kardeşleri ile hizmetli cariyelerin ve haremi koruyan Kara Ağaların (Harem Ağalarının) yaşam alanıydı.

Harem’in efendisi padişahtı. Padişahtan sonra gelen nüfuzlu kişi ise, Valide Sultandenilen padişahın annesidir. Padişahla beraber olan cariyeler gözde; padişahtan çocuk sahibi olanlar kadınefendi olarak adlandırılırdı. Harem hiyerarşisinde Valide Sultandan sonra Başhaseki (Veliaht şehzadesi olan kadınefendi) ve başhasekiden sonra gelen üç kadınefendi yer alırdı.

Kara Ağalar ya da Harem Ağaları genellikle Habeş kökenli hadımlar arasından seçilirlerdi. Kara ağaların başlıca görevleri harem’in kapılarında nöbet tutmak, giriş çıkışları kontrol etmek ve izinsiz hiç kimseyi içeri almamaktı.

Hünkar Sofası:  Harem’in selamlık bölümünün merkezini Hünkâr Sofası oluşturur. Hünkar Sofası, padişahların tören ve kabul salonu olarak kullanıldığı gibi hanedanın toplandığı eğlenceler, bayramlaşma, doğum ve düğün törenleri burada yapılırdı. Sarayın en büyük kubbeli mekânı olan Hünkar Sofasında padişahın oturduğu taht ve kadınların oturduğu bir galeri vardır.

Harem, Topkapı Sarayı
Harem, Hünkar Sofası

III. Murad Has Odası:  1579 yılında Sultan III. Murad’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Haremin en güzel odalarından biridir. Yapı yüzyıllarca padişahın özel dairesi ve resmî kabul salonu olarak kullanılmıştır. Klasik osmanlı mimarisinin 16. yüzyılın sonunda yapılmış en ihtişamlı yapılarındandır.

Veliaht Dairesi:  17.yüzyılda ayrı tarihlerde yapılmış biri kubbeli, diğeri ahşap tavanlı, iki odadan oluşur. Girişteki odanın Sultan IV. Murad, içtekinin ise Sultan IV. Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 18. yüzyıldan itibaren “Veliaht Dairesi (Veliahd Şehzade Dairesi)” olarak kullanılmıştır.

Valide Sultan Dairesi:  Oğulları padişah olarak tahta çıkan kadınlar “Valide Sultan” ünvanını alırlar ve valide alayı denilen törenle Topkapı Sarayı’na gelirlerdi. Valide Sultanlar, haremin en üst düzey yöneticisi idi. Padişah annelerinin yaşadıkları Valide Sultan Dairesi,  padişah dairesiyle birlikte haremin en geniş ve önemli bölümü idi.  Ziyarete açık olan bölüm sofa, yatak ve namaz/dua odalarıdır.

Valide Taşlığı:  Harem’i oluşturan yapıların toplandığı merkez avlusudur. Taşlık, 15. yüzyılda inşa edilmiş, harem yapılarının çeşitli dönemlerde yenilenmesiyle manzaraya kapanarak avlu haline getirilmiştir.

Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı:  Gözdeler/Mabeyn Taşlığı ve Dairesi, Altınyol üzerinde yan yana sıralanmış gözde odalarıyla başhaseki dairesi ve zemin katta aynalı odayı da içeren mabeyn bölümünden oluşuyor.

Altınyol:  46 metre uzunluğunda, dar bir sokak gibi. İsmini padişahların dini bayramlarda ve seferlerden dönüşte buradan geçerken harem halkına sikke/altın dağıtması söyleminden almıştır. Padişahlar Enderun’daki Has Odaları ile Sofa-i Hümayun (Mermer Teras) terasına geçmek için bu yolu kullanmışlardır. Ayrıca, Altınyol’da cariyeler, sokak özlemlerini giderirlermiş.

Harem’in Diğer Bölümleri; Kara Ağalar (Harem Ağaları) Koğuşu, Haseki Odaları, Kadın Efendi Daireleri, Kızlar Ağası Dairesi, Şehzadeler Mektebi, Sultan I.Ahmet Kütüphanesi, I.Ahmed Has Odası, Hünkar ve Valide Sultan Hamamları haremin diğer bölümleri idi.

Topkapı Sarayı Nerede?

Topkapı Sarayı, İstanbul’da Fatih ilçesinde Sarayburnu’nda bulunmaktadır.

Topkapı Sarayına Nasıl Gidilir?

Topkapı Sarayı’na ulaşmak için tramvay veya marmaray hatlarını kullanabilirsiniz. Topkapı Sarayına tramvay hattı ile gitmek için Kabataş-Bağcılar Tramvay hattından kalkan herhangi bir tramvayla Sultanahmet veya Gülhane durağında indiğinizde Topkapı Sarayına yürüyerek ulaşabilirsiniz. Sultanahmet durağında indiğinizde  Ayasofya Müzesi önünden geçerek Topkapı Sarayına ulaşılabilirken, Gülhane durağında indiğinizde Gülhane Parkı girişinden Topkapı Sarayına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Anadolu yakasından gelecekseniz, Kabataş’a veya Eminönü’ne vapurla geçtikten sonra tramvaya binebilirsiniz.

Topkapı Sarayına Marmaray hattı ile gitmek için Sirkeci istasyonunda inmeli, Cağaloğlu-Vilayet çıkışını takip ederek İstanbul Valilik binası önüne gelmeli, buradan da sola doğru kıvrılan yolu takip ederek Gülhane Parkı girişine ulaşmalı ve tabelaları takip ederek Topkapı Sarayına ulaşılabilmektedir.

Topkapı Sarayı Ziyaret Günleri ve Saatleri

Topkapı Sarayı Müzesi, salı günleri dışında, her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, dini bayramların 1.günü de Topkapı Sarayı Müzesi kapalıdır.   Müze, 30 Ekim – 15 Nisan tarihleri arasında saat 09:00 – 16:45 arası, 15 Nisan – 30 Ekim tarihleri arasında ise saat 09:00 – 18:45 arası açık olmaktadır.

Topkapı Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar? (2018 yılı)

Harem Bölümü hariç olmak üzere Topkapı Sarayı Müzesi’ne giriş bileti 40 TL’dir.  18 yaşın altındaki ve 65 yaşın üstündeki  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, engelli bireylere, er ve erbaşlara Topkapı Sarayı Müzesi girişi ücretsizdir. Aya İrini Kilisesi ile Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu için ayrı bilet alınması gerekli. Harem ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu için ekstra 25 TL, Aya İrini Kilisesi için ekstra 20 TL ücret alınmakta.

Müze Kart ile bir yıl boyunca  Türkiye’deki birçok müze ücretsiz gezilebiliyor. Müze kart Topkapı Sarayı girişinde geçerli, Harem bölümü ve Aya İrini Kilisesi girişinde geçerli değil  (2018 yılı için Müzekart fiyatı: 50 TL).

Yakında Gezilecek Yerler

Topkapı Sarayı yakınlarında  gezilebilecek diğer yerler;  İstanbul Arkeoloji Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı, Ayasofya Camii Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Camii ve Arasta Çarşısı sayılabilir.

GeziNote Notları 

Topkapı Sarayı Müzesini  iyice gezebilmek için birinci tavsiyemiz pazar ve salı günleri dışında (pazar günleri çok kalabalık olduğu ve salı günü saray müzesi kapalı olduğu için)  bir gün ziyaret edilmesi, ikinci tavsiyemiz  en azından iki-üç saat ayırmak gerektiğinden öğleden önce gidilmesi, üçüncü tavsiyemiz ise Müzekart’ın avantajlarından yararlanılmasıdır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =